Vasa Systema Kb, Storslätvägen 32, 65630 Karperö. Tel. 0500 662 440, fax (06) 312 9499.
                                         lasse.ekblad@vasasystema.fi • www.vasasystema.fi

Kb Vasa Systema

Kb Vasa Systema är ett företag vars främsta uppgift består i försäljning och service av kontorsmaskiner, butiksvågar och kassaapparater samt att förse kontor med tillbehör av hög kvalitet, i rätt tid, till rätt pris. Allt från papper, gem och pennor till kontormaskiner, butiksvågar och kassaapparater. Vår strävan är att kunna erbjuda våra kunder det bästa från marknaden.

Vi har varit etablerade i Vasa sedan 1931 och har således, gedigen branschkännedom, med pålitlig, personlig betjäning. Vårt arbetsområde är huvudsakligen Österbotten men vi har även kunder i landet i övrigt.

Butik och Serviceverkstad

Våra kunder kan även besöka vår välsorterade butik på Storslätvägen 32 i Karperö. (Se karta vid kontaktuppgifter). Var vänlig ring före ni kommer på besök. I vår butik kan man i lung och ro sköta sina inköp av kontorsmateriel samt själv hämta in kontors- och butiksmaskiner för service och reparation. Service - och reparationsarbeten utförs naturligtvis också hos kunden.

ALLT VI SÄLJER SERVAR VI!